Сайт loadup.com.ua (далі - Сайт) призначений тільки для осіб, що мають повну юридичну правосуб'єктність, деякі категорії Сайту і товари призначені виключно для осіб які досягли 18 років (далі "Користувач").

Використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись розміщення замовлень товарів і послуг з використанням Сайту, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є беззастережною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній Угоді і Положенні про конфіденційність і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана угода є обов'язковою для виконання сторонами. У разі незгоди з умовами Угоди та Положення про конфіденційність, Користувачі повинні утриматися від використання Сайту.

 

Доступ до Сайту надається тільки Користувачам, які відповідають таким умовам:

 • наявність повної юридичної правосуб'єктності;
 • згода з цією Угодою.

Якщо користувач не відповідає цим умовам, він не може переглядати Сайт і користуватися ним .

Придбати продукцію на умовах, викладених в цій Угоді, є можливим після проходження реєстрації на Сайті або введення персональних даних, в разі, якщо Користувач не є зареєстрованим. Логін надається Користувачам, які відповідають всім описаним вище умовам і пройшли реєстрацію на Сайті. Сайт зберігає за собою право контролювати доступ до нього і перевіряти його використання та відповідність критеріям Користувача.

Замовлення товару, представленого на Сайті, можливе після проходження реєстрації та відповідності умовам, викладеним в розділі Доступ до Сайту . Жодне з положень цієї Угоди і жоден з елементів змісту Сайту не може вважатися публічною офертою. Інформація про характеристики продукції, ціни та інша інформація розміщені на Сайті тільки з інформаційною метою.

Замовлення вважається офертою Сайту про укладення договору купівлі-продажу продукції, зазначеної на сторінці Сайту, на умовах, викладених на сторінці і в цій Угоді. Сайт може на свій розсуд відмовитися від продажу товару. З метою перевірки достовірності замовлення, перевірки віку, а також з інших питань, Сайт або допущені треті особи можуть зв'язуватися з Користувачем, використовуючи доступні засоби зв'язку. Сайт або допущені треті особи акцептують оферту і здійснюють продаж після підтвердження виконання умов даної Угоди.

У разі замовлення товару, замовлення вважається надісланим Сайту з моменту оформлення замовлення і при необхідності списання коштів від Користувача та їх надходження на Сайт. Надходження коштів на Сайт вважаються передоплатою замовлення. У разі замовлення товару з оплатою при отриманні, замовлення вважається надісланим Сайту з моменту передачі персональних даних та адреси доставки.

Сайт підтверджує замовлення і здійснює продаж згідно обраних способів доставки і оплати. Договір купівлі-продажу вважається укладеним на умовах, викладених в цій Угоді з моменту підтвердження (акцепту) оферти Сайтом або уповноваженими третіми особами. Перехід права власності на товар відбувається в момент акцепту Сайтом оферти.

Під знижками, в разі їх надання, мається на увазі можливість замовлення та придбання товару за спеціальною ціною.

Замовлення, зроблені в неробочий час, будуть оброблятися в найближчий робочий день. До моменту оплати товару та підтвердження відповідності умовам Угоди, за Сайтом або співробітником підрядника, який здійснює доставку і передачу товару, зберігається право застави на продукцію. Право застави Сайту не може бути припинене раніше моменту передачі товару. У разі розірвання договору купівлі-продажу, Сайт повертає собі продукцію без узгодження з Користувачем. Договір купівлі-продажу вважається розірваним з моменту виникнення або встановлення Сайтом або підрядником, що здійснює доставку, будь-який з наступних обставин:

 • Користувач відмовляється від отримання продукції;
 • Користувач відмовляється від оплати договору купівлі-продажу;
 • Користувач не може підтвердити відповідність персональних даних тим, що були вказані на Сайті при реєстрації;
 • Користувач не може підтвердити відповідність умовам цієї Угоди.

У разі розірвання договору купівлі-продажу до моменту передачі товару, Сайт або підрядник, який здійснює доставку, не передає товар.

Назва, домен і графічне зображення Сайту, є зареєстрованим знаками для товарів і послуг.

Знаки для товарів і послуг, інші знаки для товарів і послуг, промислові зразки, винаходи і корисні моделі, авторські права на тексти, зображення, відео, програмний код і інші майнові права інтелектуальної власності можуть перебувати у власності третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись , підрядників, Сайту, їх афілійованих осіб або підрядників, осіб, які надають послуги з обробки та передачі даних, інших третіх осіб, і використовуються Сайтом на підставі ліцензійних договорів або на інших підставах, не заборонених законодавством.

Якщо прямо не передбачено інше, Сайт призначений виключно для особистих потреб. Використання матеріалів цього сайту в інших цілях забороняється. Забороняється (зокрема, але не виключно):

 • використання Сайту в зв'язку з підприємницькою діяльністю і внесення змін, поширення, передача, створення, трансляція, відтворення, публікація, видача ліцензій або зворотне проектування будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту;
 • створення, передача або продаж похідних продуктів від будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту без попередньої письмової згоди Сайту.

Доступ на Сайт може бути заблокований або обмежений в наступних випадках:

 • Не відповідність умовам, дотримання яких необхідно для доступу до Сайту;
 • Надання Користувачем недостовірних персональних даних;
 • Вимога закрити доступ на Сайт від Користувача;
 • Наявність декількох облікових записів у одного Користувача.

Погоджуючись з цією Угодою, Користувач дає згоду, що ні Сайт, ні жодні з Допущених третіх осіб не несуть відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникати в результаті використання або неможливості використання цього Сайту. Ці положення поширюються на помилки, пропуск, переривання, несправності, затримки, комп'ютерні віруси, втрату прибутку або інформації, несанкціонованого доступу або порушення пересилання інформації Користувача і інший матеріальну або нематеріальну шкоду. Це обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, стягуються збитки на основі Угоди, в результаті недбалості або на будь-яких інших підставах, які виникають у зв'язку з використанням, неможливістю використовувати або наданням інформації, послуг, продукції або матеріалів, доступних на цьому Сайті, і навіть в тому випадку, якщо Сайт або будь-яка допущене третя особа проявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення таких збитків.

Сайт має право в будь-який час без попереднього повідомлення розширити, видозмінити, призупинити або повністю закрити доступ до нього або його частини і не несе за це відповідальності.

Сайт залишає за собою право на зміну цієї Угоди без попереднього узгодження та попереднього повідомлення.

Цей Сайт може містити згадку або посилання на інші веб-сайти. Сайт не несе ніякої відповідальності, пов'язаної з використанням таких веб-сайтів. Згадки або посилання на інші веб-сайти на даному Сайті надаються виключно з ознайомлювальною метою, і ні за яких обставин це не означає, що Сайт підтримує осіб, які володіють такими сайтами, гарантує якість товарів або послуг, інформація про яких міститься на таких веб-сайтах , а також відповідає за точність і достовірність розміщеної на таких сайтах інформації.

Погоджуючись з цією Угодою, Користувач погоджується відшкодувати, Сайту і будь-якій допущеній третій особі, а також їх відповідним посадовим особам, агентам, ліцензіатам і постачальникам, і іншим особам всі збитки, витрати, завдані в результаті неправомірних дій Користувача. У разі, якщо діями Користувача викликані технічні несправності Сайту або систем передачі даних між Сайтом і Користувачем або іншими особами, Користувач погоджується нести відповідальність за будь-які збитки і витрати, що виникають у зв'язку або в результаті таких несправностей.

Користувач використовує цей Сайт на власний ризик та відповідальність. Сайт та Допущені треті особи безумовно і в явній формі відмовляються від будь-якого виду гарантій, як явно виражених, так і тих, які маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись:

 • гарантії якості та придатності для тієї чи іншої конкретної мети і будь-які гарантії того, що матеріали цього Сайту не порушують будь-яких прав;
 • гарантії, що доступ до даного Сайту буде безперервним і не буде виникати помилок;
 • що даний Сайт буде безпечний;
 • що даний Сайт або сервери, які підтримують Сайт, не містять вірусів;
 • що інформація на даному Сайті буде повною, точною або своєчасною.

Якщо Користувач завантажує будь-які матеріали з цього сайту, він робить це виключно на свій особистий розсуд і відповідальність. Відповідальність за будь-які збитки комп'ютерній системі або втрату даних, які виникають в результаті завантаження таких матеріалів, лежить виключно на Користувачі.

Ця Угода та Положення про конфіденційність, а також використання Сайту регулюються законодавством України, і Користувач погоджується на виключну юрисдикцію судів, розташованих в Україні, по будь-яким діям, спрямованим на примусове виконання цієї Угоди і Положення про конфіденційність.

Даний Сайт був створений відповідно до законодавства України. Афілійовані особи Сайту, і інші Допущені треті особи здійснюють свою діяльність в різних країнах по всьому світу і дотримуються вимог законодавства відповідних юрисдикцій, в яких вони працюють.

Якщо будь-які матеріали на даному Сайті або використання даного Сайту порушує законодавство тієї юрисдикції, в якій знаходиться Користувач в момент доступу, Сайт не призначений і не може використовуватися Користувачем.

Сайт зобов'язується вжити відповідних заходів забезпечення безпеки персональних даних, які надаються йому, коли Користувач відвідує і використовує цей сайт.

Сайт і Користувач зобов'язуються вживати відповідних заходів для забезпечення безпеки персональних даних, які передаються при використанні Сайту.

Користуючись Сайтом, Користувач висловлює свою згоду з цим Положенням про конфіденційність. Якщо Користувач не згоден з цим Положенням про конфіденційність, він не може користуватися цим Сайтом.

Допущені треті особи дотримуються відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів щодо забезпечення безпеки, розроблених для захисту від несанкціонованого розкриття, використання, модифікації або знищення персональних даних, які надаються Сайту.

Пройшовши реєстрацію на Сайті та/або оформивши замовлення, Користувач буде включений в базу даних Сайту. Користувач може отримувати інформацію і матеріали, щодо Товарів Сайту, а також запрошення на інші сайти. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач погоджується з тим, що Сайт буде направляти таку інформацію за допомогою засобів електронного зв'язку або іншим способом (включаючи телефонні дзвінки, електронну пошту, пошту, SMS, MMS, Viber, Telegram та інші месенджери).

Користувач дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних та вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних". Користувач підтверджує, що всі наведені персональні дані є достовірними і точними, що він добровільно і безоплатно надаєте Сайту свою згоду на будь-яку безстрокову обробку будь-яких персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу місця проживання, номер стаціонарного та / або мобільного телефону, адресу електронної пошти тощо), в тому числі на збір, реєстрацію, включення до баз даних, накопичення, зберігання, адаптації, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних, як на території України, так і за кордоном, і іншим чином збір, безстрокове зберігання, використання персональних даних з метою надання Сайтом товарів.

Користувач також підтверджує, що добровільно надаєте Сайту, афілійованим особам та уповноваженим ними особам свою згоду на отримання / безстрокове зберігання Сайтом наданих копій документів, необхідних для перевірки особистості і віку, якщо такі будуть надані.

Користувач дозволяє Сайту, афілійованим особам та уповноваженим ними особам, допущеним третім особам, направляти на зазначені адреси, адреси електронної пошти та номери телефонів інформацію про майбутні події, заходи і послуги, а також актуальну і достовірну інформацію про продукцію і пункти продажу відповідно до українського законодавства.

Дана згода діє до дати його відкликання Користувача шляхом направлення електронною поштою або по телефону на адресу Сайту відповідного повідомлення.

Інформація, яку збирає Сайт не передається і не розкривається будь-яким третім особам для їх власних маркетингових цілей. Персональні дані, отримані на даному Сайті, можуть бути розкриті Сайту або будь-якому з Допущених третіх осіб і в межах, не заборонених чинним законодавством.

Використовуючи Сайт, Користувач безумовно і безвідклично розумієте і погоджуєтеся з вищепереліченими умовами розкриття та передачі персональних даних.